BLOG O KREDYTACH

Finansuj mÄ?drze swoje marzenia

Insurance concept

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców-Pomoc w problemach z spłatą kredytu mieszkaniowego

Jak skorzystać z bezpłatnego wsparcia z Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w razie braku środków na spłatę raty kredytu hipotecznego?

Kredytobiorcy posiadający kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości mieszkalnej mogą starać się o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców(FWK)

Na czym polega wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców(FWK)?

Kredytobiorca spełniający kryteria może uzyskać wsparcie z środków FWK wysokości do 1500zł na rzecz spłaty raty kredytu ale nie więcej niż wartość raty kredytu. Wsparcie wypłacane jest przez okres maksymalnie 18 miesięcy.
Otrzymana kwota podlega zwrotowi, spłata otrzymanych środków zaczyna się po 2 latach od daty wypłaty ostatniej raty wsparcia.Spłata rozłożona jest na 8 lat.

Otrzymaną pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można potraktować jako formę pożyczki ale co najważniejsze bezpłatnej nieoprocentowanej i niewiążącej się z żadnymi kosztami.
Ponadto zwrot udzielonego dofinansowania może zostać umorzony przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Jakie są kryteria otrzymania wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

O wsparcie może wnioskować każdy z kredytobiorców, jednak łączne wsparcia udzielone dla kredytu nie może przekroczyć 18 miesięcy.
Wsparcie zostaje przyznane jeśli kredytobiorca spełnia jeden z 3 warunków:
1.Posiadanie statusu bezrobotnego*
* wnioskodawcą o wsparcie z FWK jest 1 kredytobiorca, w sytuacji kiedy kredytobiorców jest wielu wystarczy aby 1 z osób spełniała warunki uzyskania wsparcia.
2.Koszt obsługi kredytu przekracza 60% dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy*
* wnioskodawcą o wsparcie z FWK jest 1 kredytobiorca, w sytuacji kiedy kredytobiorców jest wielu wystarczy aby 1 z osób spełniała warunki uzyskania wsparcia.
3. Jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o ratę kredytu mieszkaniowego nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Na 2016r:
-Dla 1 osobowego gospodarstwa 634zł dla 1 osobowego gospodarstwa
-Dla gospodarstwa wieloosobowego 514zł na osobę.

W rozumieniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dochód to przychody bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o koszt uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne, a także alimenty na rzecz innych osób.

Kryteria warunkujące uzyskanie wsparcia.
• Kredyt został przeznaczony na cele mieszkaniowe, w tym: zakup nieruchomości mieszkalnej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz budowę domu i refinansowanie kredytu przeznaczonego na cele mieszkaniowe.
• Kredyt został zabezpieczony hipoteką na przedmiocie kredytowania.
• Wnioskodawca nie może być właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej lub prawa do nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej oraz najemcą lokalu lub domu 1 rodzinnego.
• Wsparcie nie może być przyznane jeśli umowa kredytu została wypowiedziana.
W przypadku kiedy utrata pracy nastąpiła z winy pracownika lub w wyniku wypowiedzenia przez pracownika stosunku pracy wsparcie nie może być przyznane.
W przypadku kiedy kredytobiorca był ubezpieczony z tytułu utraty pracy, wsparcie może zostać wypłacone dopiero po zaprzestaniu wypłacania świadczenia przez ubezpieczyciela.

 

Jak uzyskać wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Należy podpisać wniosek w banku który obsługuje nasz kredyt hipoteczny wraz załącznikami. W tym celu wszyscy kredytobiorcy powinni stawić się w banku w celu złożenia podpisów w obecności przedstawiciela banku. Do wniosku należy dołączyć załącznik:”
• W przypadku przesłani uzyskania wsparcia dotyczącej statusu bezrobotnego: zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego
• Dokumentów finansowych o ile przesłanka uzyskania wsparcia są kryteria dochodowe. Dokumenty właściwe dla banku tożsame z dokumentacją do wniosku o kredyt hipoteczny.

Zwrot wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Spłata uzyskanego dofinansowania następuje po 2 latach od wypłaty ostatniej raty, spłata rozłożona jest na 8 lat w równych i nieoprocentowanych ratach.
Zwrot wsparcia może być umorzony odroczony lub rozłożony na raty przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na wniosek kredytobiorcy. Rada podejmuje decyzje o umorzeniu lub zmianie terminów lub odroczeniu zwrotu wsparcia biorąc pod uwagę sytuacje kredytobiorcy oraz zasób środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Kwota umorzonego wsparcia jest zwolniona z podatku dochodowego.
W razie sprzedaży nieruchomości przez kredytobiorcę, całe otrzymane wsparcie podlega zwrotowi w ciągu 30 dni.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to narzędzie z którego warto skorzystać. Pomimo konieczności zwrotu wsparcia(umorzenie nie jest gwarantowane) warunki jego uzyskania są przejrzyste. Procedura prosta i nieskomplikowana oraz nie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów.

Luką w zasadach funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest możliwości uzyskania dofinansowanie pomimo tego że sytuacja finansowa nie uległa pogorszeniu od momentu uzyskania kredytu, a wsparcie może stanowić dodatkową korzyść majątkową. Dotyczy to sytuacji uzyskania wsparcia przez osoby które posiadają status bezrobotnego a posiadały ten status na moment uzyskania kredytu. Oraz kiedy w kredycie uczestniczy więcej niż 1 gospodarstwo domowe, w 2 gospodarstwie dochód na osobę mógł kwalifikować do uzyskania wsparcia ju na moment uzyskania kredytu.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to pomoc z prawdziwego zdarzenia. Jest to pomoc z której ma prawo skorzystać wiele osób które znalazły się w trudnej sytuacji.

Więcej informacji o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Domowego

jaki jest statystyczny polski kredytobiorca?

Kim jest Polak kredytobiorca?

Kim jest przeciętny Kowalski

kredytobiorca? Jakie i  ile kredytów posiadają Polacy i co o nich wiedzą?

 

               Czy Polacy żyją na kredyt?

Z danych opublikowanych przez BIK za 2014  rok  wynika, że tak.  Blisko połowa dorosłych Polaków posiada kredyt. W Polsce jest 15,3 mln. kredytobiorców, w tej statystyce wiodą prym kobiety ,które stanowią 51,1% ogółu kredytobiorców.

Read More

Pytania o program Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla młodych pytania o program cz.2

Mieszkanie dla młodych. Najważniejsze pytania o kredyt z dofinansowaniem w ramach programu MDM

Read More

Cartoon businessman burning up percent symbol with match, for finance, banking or shopping design. Flat style

Wkład własny 2016, 15% niepotrzebnego wkładu własnego w kredycie hipotecznym

Jaki będzie wymagany wkład własny na zakup nieruchomości z udziałem kredytu hipotecznego od 2016r. i w kolejnych latach?

 

Codziennie spotykam się z informacjami o konieczności zapewnienia dodatkowego wkładu własnego w kredycie hipotecznym o wysokości 15% od 2016r. Często klienci decydują się na przyspieszony zakup nieruchomości w obawie o konieczność zapewnienia dodatkowych środków na zakup.

Jest to informacja na tyle prawdziwa  co niekompletna.

Read More

Kredyt - poyczka - pienidze - kapita

Jak uzyskać tani kredyt gotówkowy? Porady Bankiera Część II

Jak nas widzą…. czyli co wie o nas Bank/ SKOK  i jaki to ma wpływ na  koszt naszego kredytu/pożyczki.W tej części zajmiemy się  oceną nas jako potencjalnych kredytobiorców  i dowiemy się  jakie parametry mają wpływ na tą ocenę.

Read More

Kredyt - poyczka - pienidze - kapita

Jak uzyskać tani kredyt gotówkowy? Porady Bankiera Część I

 

Ujawniamy najcenniejsze podpowiedzi bankierów w celu uzyskania kredytu o najniższym koszcie. Proste sztuczki i sekretna wiedza, którą dzielimy się z Wami całkowicie za darmo. 

W części pierwszej zajmiemy się zagadnieniami  związanymi  z umowami kredytu/ pożyczki  jeszcze przed jej podpisaniem. Podpowiemy Wam na co warto zwrócić uwagę przy kredytach gotówkowych, oraz odpowiemy na Wasze najczęstsze pytania. Dodatkowo, aby ułatwić Wam zadanie  prezentujemy listę pytań , które warto zadać w Banku lub SKOK-u, a  wszystko po to aby uzyskać najkorzystniejszy kredyt.

Read More

Businessman pushing web button with dollar sign

Niebankowa przyszłość pożyczania, iwoca

Nowe możliwości rozwoju dla małych firm w Polsce z pożyczką do 100 tys. zł. w 48 godzin dzięki technologii od iwoca.

Read More

w łańcuchach kosztów chwilówki

Koniec chwilówek?

 Czy ustawa  popularnie nazywana antylichwiarską okaże się końcem popularnych pożyczek pozabankowych, czy to koniec chwilówek?

Read More

Umowa przedwstępna zakupu

Umowa przedwstępna zakupu

Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości, jak to zrobić?

Wzór umowy przedwstępnej zakupu domu, mieszkania, działki.

Jak sporządzić umowę przedwstępną i zabezpieczyć się przed kosztownymi błędami.

Read More

Mieszkanie dla młodych. Limity ceny metra nieruchomości 3 kwartał 2015

Limity ceny program MDM 4 kwartał 2015 r.

Limity ceny program MDM 4 kwartał 2015 r.

Ceny m² nieruchomości w poszczególnych miastach wojewódzkich i gminach sąsiadujących, jak i na terenie pozostałych miejscowości  w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.

Sprawdź, jakie ceny obowiązują w 4 kwartale i jaka jest podstawa obliczenia dopłaty dla wszystkich województw.

Read More

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Otrzymaj darmowy kalkulator dopłat w programie Mieszkanie dla młodych.

autoresponder system powered by FreshMail