Kim jest przeciętny Kowalski

kredytobiorca? Jakie i  ile kredytów posiadają Polacy i co o nich wiedzą?

 

               Czy Polacy żyją na kredyt?

Z danych opublikowanych przez BIK za 2014  rok  wynika, że tak.  Blisko połowa dorosłych Polaków posiada kredyt. W Polsce jest 15,3 mln. kredytobiorców, w tej statystyce wiodą prym kobiety ,które stanowią 51,1% ogółu kredytobiorców.

Blisko połowa dorosłych Polaków posiada kredyt, większość stanowią kobiety

W jakim wieku Polacy posiadają najwięcej kredytów?

Można przyjąć , iż zadłużamy się z wiekiem coraz bardziej, ponieważ raporty BIK pokazują  , iż   w  grupie „młodych ” w wieku 20-33 lat  , aktywność kredytowa wynosi  37,4%,  a w  zawężonym przedziale  18-24 lata -„tylko” 14,4% .

Najwięcej kredytów( kredyty bankowe ,  SKOK, ratalne)   posiadają Polacy w przedziale wiekowym  34-48 lat , i tu  58% z nich posiada zobowiązanie kredytowe , porównywalne nieco mniejsze zadłużenie jest w przedziale wiekowym 49-67 lat,  tu średnio 54,4 %. Wyraźny spadek  widać dopiero w grupie „seriorów” ,  czyli osób powyżej 67 roku życia i wynosi 38,2%.

 

Dane o zależności wieku i aktywności kredytowej polaków

Dane o zależności wieku i aktywności kredytowej polaków

*Na podstawie danych z BIK

Gdyby przyjrzeć się samym  firmom pożyczkowym(Dane ZFP, Związek Firm Pożyczkowych za 2014)  to tu okazałoby się iż sytuacja wygląda  nieco inaczej , ponieważ wśród klientów firm pożyczkowych, przeważają ludzie młodzi :ponad połowa kredytobiorców  mieści się w przedziale   18-31 lat – 53%.

Wiek klientów instytucji kredytowych

Klienci Banków i klienci SKOK-ów

*Na podstawie danych z BIK oraz   ZFP, Związek Firm Pożyczkowych

Gdzie pożyczamy najchętniej? Ile pożyczamy?

Głownie w Bankach / SKOK-ach,  choć sytuacja dynamicznie się zmienia, coraz   prężniej działa w Polsce sektor pożyczkowy, ponieważ z roku na rok chętniej sięgamy po pożyczki spoza sektora bankowego. Rynek pożyczek pozabankowych rośnie , szczególnie za sprawą dostępności ofert internetowych. Jak wynika danych Związku  Firm Pożyczkowych, wzrost wyniósł  praktycznie 100% wartości udzielonych pożyczek   na przestrzeni dwóch lat . W roku 2012  zadłużenie w firmach pożyczkowych wynosiło 2,15 mld złotych  i wzrosło do 4 mld złotych w 2014 roku.Dla porównania w 2014 roku sektor bankowy udzielił 77,8 mld zł kredytów konsumpcyjnych.

Wykres321

* Dane ZFP: Związek Firm Pożyczkowych, Dane BIK

 

Jaka jest przeciętna wysokość pożyczki?

Wg.  danych Związku Firm Pożyczkowych  średnia kwota pożyczki  poza sektorem bankowym to  597 pln ( dotyczy pożyczek internetowych za 2014).

W przypadku pożyczek gotówkowych udzielonych  w sektorze bankowym  w 2014   wg. BIK, przeciętnie była to kwota 17,4  tyś,  a kredytów ratalnych  5 tyś złotych.

 

Na jaki cel pożyczają Polacy?

 

Tu porównamy klientów firm pożyczkowych oraz Banków / Skok-ów. Najczęstszą odpowiedzią  w obu grupach był remont, wyposażenie mieszkania , tu więcej niż  co trzeci ankietowany  udzielił takiej odpowiedzi – 35,5%.

W przypadku celu pożyczanej kwoty, klienci  firm pożyczkowych, mogli zadeklarować więcej niż  jeden cel, dlatego w chwili obecnej trudno jest dokonać porównania, jednak na podstawie posiadanych danych , widzimy, iż  klienci firm pożyczkowych  głownie deklarowali , iż przeznaczą środki na remont,  zaspakajanie bieżących potrzeb, czy spłatę innego zadłużenia, z kolei klienci sektora bankowego  głownie przeznaczali na  wyposażenie typu  RTV, AGD , czy  zakup samochodu.

Wykres421

*Na podstawie danych: Audyt Bankowości Detalicznej TNS Polska, Raport  rynek firm pożyczkowych  w Polsce pwc

 

Jakie produkty kredytowe cieszą  się największym zainteresowaniem w Polsce?

 

Na podstawie oświadczonych danych , można wywnioskować, iż prym wiodą  kredyty gotówkowe , gdyż 29% z osób posiadających zobowiązania  kredowe  deklaruje posiadanie  właśnie kredytu gotówkowego ,   trochę mniej  statystycznie mamy kart kredytowych,    bo do posiadania karty kredytowej przyznaje się 22 % pytanych , nieco mniej popularny jest  limit  rachunku bieżącym 17 %   a najmniej  pożyczki od znajomych i rodzin -16 % .

 

Wykres521

*Na podstawie danych : ING International Survey,  2014

Na tle europejskim konsumentów  wypadamy podobnie , ponieważ  przeciętny europejski kredytobiorca, najczęściej posiada pożyczkę 25 %, następnie kartę kredytową  21%, limit  w rachunku 14% i 10% pożycza środki od znajomych i  rodziny.

 

Jaka jest wiedza Polaków na tematy kredytowe?

Jak oceniamy sami siebie? 

Większość z nas bo , aż 51%  swoją wiedzę ma tematy ekonomii, finansów i gospodarki ocenia negatywnie( rok 2015) , w roku 2012  50 %  ,  a zaledwie  5%oceniało  ją pozytywnie w roku 2015  i9 % w 2012.

1

Źródło : Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 2015, Konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych”Stocznia” i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP 

 

W takim razie przyjrzyjmy się na konkretnych przykładach co wiemy o produktach kredytowych

Jaka jest nasza wiedza na tematy kredytowe?

W części z Was rodzi się pytanie , czy  w takim razie Polacy znają  wszystkie dostępne produkty na rynku produkty kredytowe ? To pytanie zadano ankietowanym  w Badanie MillwardBrown na zlecenie Biura Informacji Kredytowej i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, marzec 2014 r

 

Wykres621

*Na podstawie danych :raport z badania ankietowego – Konsument na rynku usług pożyczkowych, Federacja Konsumentów

Czy wiesz  jaka jest równica między kredytem a pożyczką ?

A teraz kij w mrowisko, skoro  65% z nas zna kredyty gotówkowe oraz pożyczki , czy wiemy czym one się różnią? Na pytanie „Czy wie Pan(i) jaka jest różnica pomiędzy pożyczką a kredytem?”( zadane grupie osób  które  , które w ciągu ostatnich 3 lat podpisały umowę o pożyczkę lub kredyt) 44% ankietowanych powiedziało, że NIE.

 

Idąc dalej,  sprawdźmy stan wiedzy ekonomicznej wiedzy ekonomicznej Polaków który ,badał raport  Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank  za 2014 r ,  pokazał on wiedzę na temat kosztów kredytowych:

Na pytanie ” Proszę wymienić, co Pan/Pani zdaniem wpływa na koszt kredytu. Proszę wymienić  3 najważniejsze wg Pana/Pani elementy.” padły następujące odpowiedzi:

Wykres721

Jak widzimy Polacy nadal mają przeświadczenie, iż to oprocentowanie ma kluczowy  wpływ na koszt kredytu, co swoją drogą z powodzeniem wykorzystując instytucje udzielające kredytów i pożyczek, stale reklamując pożyczki 0 %. Świadomy kredytobiorca , wie, że  liczą się wszystkie koszty kredytu/ pożyczki ,  więcej o tematyce kosztów kredytów /pożyczek pisałam tutaj:klik

Ci sami respondenci  na pytanie” Proszę powiedzieć, który wskaźnik najlepiej pokazuje koszt kredytu, wybrali   z dostępnych odpowiedzi najczęściej RRSO 36%, ale  liczna grupa  nie znała odpowiedzi na pytanie bo aż 34%.

 

Wykres821

 

Choć można by się pokusić o stwierdzenie, iż   dla powyższego  pytania żadna odpowiedź nie jest poprawna, ponieważ bardziej wnikliwi z Was zauważali , że RRSO jest dobry narzędziem do porównywania kosztów kredytu, miedzy kredytami o tym samym okresie trwania, to wcale nie pokazuje rzeczywistego kosztu pożyczki,   to widać, iz w zakresie edukacji finansowej jest jeszcze sporo do zrobienia. Badanie pokazuje ,  iż  nadal nie jest oczywiste dla nas czym jest RRSO , i nie można ulec wrażeniu, iż potencjalny klient gubi się w nazewnictwie  bankowym.

 

 Badania pokazują , że choć wiedza o kredytach jest większa wśród osób deklarujących, że zaciągnęły kredyt, niż wśród tych, które kredytu nie mają, to niemal połowie z nich brakuje podstawowych informacji na ten temat.Abyśmy czerpali największe  korzyści z produktów kredytowych warto uzupełnić wiedzę na ich temat.