Mieszkanie dla młodych. Najważniejsze pytania o kredyt z dofinansowaniem w ramach programu MDM

Czy osoba która posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu może ubiegać się o kredyt z dofinansowaniem w ramach programu Mieszkanie dla młodych?

Tak, zgodnie z ustawą osoba posiadająca spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu może uzyskać kredyt hipoteczny z dofinansowaniem wkładu własnego w ramach programu „MDM” pod warunkiem zrzeczenia się tego prawa w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności nieruchomości.

Kryterium Singiel Osoba samotnie wychowująca 1-2 dzieci Małżeństwo bez dzieci lub 1-2 dzieci Osoba samotnie wychowująca 3 dzieci Małżeństwo z 3 dzieci i więcej
Korzystał z RNS (Rodzina na Swoim)
Skończył 35 lat w 2014 r. + +
(lub młodszy z małżonków)
Był lub jest właścicielem (spółdzielcze własnościowe prawo) mieszkania/domu + +
Był lub jest współwłaścicielem budynku i udział = wielkości jednego lokalu + +
Wnioskuje o kredyt (w kwocie na zakup) w wysokości mniejszej niż 50% ceny
Wnioskuje o kredyt z okresem kredytowania <15 lat

 

Razem z partnerką zamierzam obiegać się o kredyt z dopłatą w ramach MDM, wychowuje dziecko czy mogę uzyskać dopłatę w wysokości 15%?

Nie, osoba która wychowuje dziecko i do kredytu przystępuje z drugim rodzicem dziecka, z którym nie pozostaje w związku małżeńskim nie może uzyskać dopłaty w wysokości 15%. Może natomiast uzyskać dopłatę w kwocie 10%.

 

Na jakiej podstawie określa się powierzchnie użytkową lokalu?

  • Umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu lub przeniesieniu własności.
  • Umowy deweloperskiej.
  • Umowy przedwstępnej wraz z prospektem informacyjnym pod warunkiem, że do złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów.

W przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym w razie wątpliwości, dla celu potwierdzenia powierzchni użytkowej nieruchomości bank może zażądać wykonania inwentaryzacji powierzchni nieruchomości. Jest to pomiar nieruchomości przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (np. kierownik budowy) w formie rzutu i zestawienia powierzchni użytkowej.

Posiadam na własność udział w nieruchomości, czy mogę otrzymać dofinansowanie w ramach programu  Mieszkanie dla Młodych?

Tak, posiadanie ułamkowych udziałów nie wyklucza możliwości uzyskania dopłaty w ramach programu MDM. Pod warunkiem, że posiadane udziały łącznie  po zniesieniu współwłasności nie obejmowałyby jednego lokalu mieszkalnego.

Jestem właścicielem działki budowlanej, czy mogę wnioskować o dofinansowanie w ramach MDM?

Tak, działka nie jest nieruchomością mieszkalną, która wyklucza otrzymanie dofinansowania.

Wychowuje samotnie dziecko, na które nie otrzymuję alimentów, czy mogę otrzymać dodatkowe wsparcie w związku z wychowywaniem dziecka?

Tak, w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem można otrzymać wsparcie w wysokości 15%. Możliwe, że bank zażąda złożenia oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Istotne jest aby rodzic zamieszkiwał i sprawował tzw. opiekę dzienna nad dzieckiem.

Czy w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogę zakupić garaż lub piwnice?

W ramach programu „MDM” można zakupić lokal mieszkalny lub dom wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Jeśli do mieszkania przynależy komórka lokatorska, która jest zapisana w księdze wieczystej i jest pomieszczeniem przynależnym możemy uzyskać finansowanie w ramach kredytu z dopłatą „MDM”. Natomiast w przypadku domu, garaż powinien znajdować się na działce.

Wraz z narzeczonym staramy się o zakup mieszkania, czy możemy wspólnie wnioskować o dofinansowanie w programie Mieszkanie dla Młodych?

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach MDM tylko jedna osoba będzie mogła być beneficjentem programu i właścicielem nieruchomości, druga może być współkredytobiorcą. Jednak dopłata dla tzw. singla i małżeństwa nie posiadającego dziecka na utrzymaniu będzie identyczna.

Beneficjentami programu mogą być: singiel, osoba samotnie wychowująca dzieci lub małżeństwo.

Czy możliwy jest zakup rodzinny w ramach programu „MDM”, np. zakup mieszkania przez córkę od matki?

Ustawa nie wyklucza zakupu rodzinnego. Jednak część banków nie akceptuje takich transakcji.

Czy jeśli korzystałem z dofinansowania kredytu hipotecznego w ramach programu Rodzina na Swoim(RNS) Czy mogę skorzystać z dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych(MDM)?

Nie. Otrzymanie dopłaty do spłaty części odsetek w ramach programu RNS wyklucza możliwość otrzymania pomocy w ramach MDM przez osoby, która posiada 3 lub więcej dzieci na na utrzymaniu oraz są lub były właścicielami nieruchomości mieszkalnej.

 

Ile powinienem zarabiać, aby starać się o dopłatę w ramach programu MDM?

Zarobki osoby starającej się o dofinansowanie w ramach programu „MDM” nie są ograniczone do maksymalnej i minimalnej wartości. Jednak, aby skorzystać z dofinansowania wkładu własnego w ramach MDM, konieczne jest sfinansowanie zakupu nieruchomości bankowym kredytem hipotecznym. Bank wymaga, aby posiadać tzw. zdolność kredytową, czyli zarobki które są wystarczające do spłaty kredytu. Każdy bank stosuje odmienne kryteria dochodu. Jak najbardziej możliwa jest sytuacja kiedy osoba, która wnioskuje o dofinansowanie w ramach MDM nie osiąga dochodów a zdolność kredytową „dostarczają” pozostali współkredytobiorcy nie-beneficjenci.

Jestem po rozwodzie, mam dziecko, które mieszka z 2 rodzicem i na które płacę alimenty. Czy mogę uzyskać dodatkową kwotę dopłaty w związku z ponoszeniem kosztu utrzymania dziecka?

Nie, dodatkowa dopłata w sumie 15% należna jest w sytuacji kiedy rodzic sprawuje opiekę i zamieszkuje wraz z dzieckiem. W tym przypadku dopłata wyniesie 10%.

Czy w kredycie z dopłatą w ramach MDM mogę starać się o sfinansowanie opłat i prowizji bankowej?

Tak, brak jest przeciwwskazań do finansowania prowizji i opłat bankowych w ramach kredytu z dopłatą MDM.

Czy w kredycie bankowym z dofinansowaniem wkładu własnego środkami z programu „Mieszkanie dla Młodych” mogę sfinansować remont lub zakup miejsca postojowego?

Nie. Środki z kredytu w ramach, którego wnioskowana jest dopłata „MDM” mogą być przeznaczone jedynie na zakup nieruchomości mieszkalnej, która spełnia warunki programu oraz opłat związanych z udzieleniem kredytu, takich jak prowizja za uruchomienie kredytu.

Niektóre banki mogą udzielić 2 kredytu hipotecznego przeznaczonego na finansowanie wykończenia, remontu lub refinansowania zadatku. Nie dotyczy to refinansowania wkładu w ramach MDM.

Kiedy wypłacane jest dofinansowanie w ramach programu „MDM”? Czy dopłata w ramach „MDM” wypłacana jest w tym samym czasie co bank udzielający kredytu hipotecznego?

Bank, w którym podpisujemy umowę rejestruje ją i zamawia środki 10 lub 20 dnia danego miesiąca. Jeśli podpiszą państwo umowę 1 dnia danego miesiąca, środki zostaną wypłacone przez najwcześniej 11 dnia miesiąca. Bank kredytujący potrzebuje zazwyczaj 1-3 dni na zarejestrowanie umowy. Należy brać pod uwagę termin wypłaty środków z dofinansowania w ramach programu MDM, szczególnie w przypadku zakupu na rynku wtórnym.

Czy wszystkie banki oferują kredyt hipoteczny w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Banki, które udzielają kredytów hipotecznych z dopłatami w ramach „MDM” to:

Alior Bank S.A.
Bank BGŻ BNP Paribas SA
Bank Millennium SA
Bank Ochrony Środowiska SA
Bank Polska Kasa Opieki SA
Bank Polskiej Spółdzielczości SA
Bank Zachodni WBK SA
Deutsche Bank Polska SA
Euro Bank SA
Getin Noble Bank SA
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Raiffeisen Bank Polska SA
SGB-Bank SA

 

Link do ustawy

Informacje o programie na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego