Czy ubezpieczenie i kredyt to dobre połączenie?  Czy warto skorzystać z ubezpieczenia na życie lub od utraty pracy w kredycie? A może lepiej unikać go jak ognia? Wiele osób na propozycję ubezpieczenia do kredytu od razu odpowiada: NIE. Trudno się dziwić, ponieważ niejednokrotnie powodem oferowania dodatkowego zabezpieczenia kredytu jest chęć dodatkowego zarobku, zamiast zabezpieczenia ryzyka klienta i banku.

W tym wpisie chcę odpowiedzieć na pytanie: Czy ubezpieczenie kredytu może w ogóle być korzystne? Opisuję sytuacje, kiedy ubezpieczenie zabezpiecza nas i naszych bliskich, a kiedy jest tylko dodatkowym i zbędnym kosztem.

Kiedy nie warto się ubezpieczać?

Ubezpieczenie nie stanowi rekompensaty z tytułu, np. śmierci czy inwalidztwa. Ma zabezpieczyć byt finansowy lub zapewnić finansowanie kosztów leczenia. Dlatego też w przypadku osób, które nie mają nikogo na utrzymaniu, ubezpieczenie życia nie spełnia swojej funkcji, tj. nie zabezpiecza ryzyka braku środków finansowych po utracie członka rodziny. Podobnie w przypadku ubezpieczenia od utraty pracy dla emeryta czy osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wtedy ubezpieczenie to tylko dodatkowy, niepotrzebny koszt.

Czy lepiej zapłacić za ubezpieczenie niż prowizję?

Tak, czasem wybór ubezpieczenia może okazać się bardziej korzystny. W przypadku kiedy rata kredytu z ubezpieczeniem jest podobna do raty kredytu bez tego zabezpieczenia, warto rozważyć wybór opcji ubezpieczonej. Obecnie banki z uwagi na niskie stopy procentowe rekompensują niższe dochody odsetkowe wyższymi stawkami prowizji za udzielony kredyt. Prowizja, w przypadku spłaty kredyt przed terminem nie podlega zwrotowi. Mamy jednak prawo do zwrotu składki ubezpieczeniowej za okres nie wykorzystanego okresu ubezpieczenia.

Zwrot ubezpieczenia, kiedy należy się zwrot składki ubezpieczeniowej?

Zwrot składki ubezpieczeniowej należny jest za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Aby uzyskać zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej w kredycie, konieczne jest złożenie osobnej dyspozycji zwrotu składki ubezpieczeniowej. Spłata kredytu i brak dyspozycji rezygnacji i zwrotu składki ubezpieczeniowej, nie powoduje automatycznie zwrotu składki ubezpieczeniowej, a okres ubezpieczenia trwa dalej. Jeśli zamierzasz spłacić kredyt przed terminem, sprawdź jaki jest okres ochrony ubezpieczeniowej Część sprzedawanych ubezpieczeń do kredytów ma okres ochrony ubezpieczeniowej krótszy od okresu kredytowania. Składka ubezpieczenia wliczona do kwoty kredytu jest opłacana z góry nie za cały okres trwania kredytu, a jedynie za, np. pierwszy rok. W przypadku spłaty kredytu po tym czasie, składka jest wykorzystana w całości i nie uzyskamy już zwrotu ubezpieczenia.

Kiedy warto ubezpieczyć kredyt?

Jeśli jesteś jedynym żywicielem rodziny i np. posiadasz kredyt hipoteczny lub inny, ubezpieczenie jest bardzo istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa finansowego osób będących na utrzymaniu kredytobiorcy.  Ubezpieczenie pozwoli spłacić zadłużenie i zabezpieczy, może nie a dostani byt ale potrzeby mieszkaniowe oraz uwolni rodzinę od zobowiązań. Zawód związany z ryzykiem to również powód do zastanowienia się nad dodatkowym ubezpieczeniem.

Polisa polisie nierówna, czyli ile jest warte moje ubezpieczenie do kredytu?

Warto zweryfikować warunki ubezpieczenia i jego okres. Może  okazać się, że okres ochrony ubezpieczenia wynosi 1 rok, a czas spłaty kredytu np. 6 lat. Jeśli więc dokonamy spłaty kredytu po roku, nie uzyskamy zwrotu składki ubezpieczenia.         Zweryfikuj zakres i warunki ubezpieczenia, ponieważ zakres ochrony może być bardzo wąski i obejmować np. tylko śmierć wskutek następstw nieszczęśliwego wypadku (NNW) lub klauzule ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego kredytobiorcy.

Reasumując. Czasem lepiej zapłacić ubezpieczenie zamiast prowizji, która w razie spłaty wcześniejszej lub np. konieczności konsolidacji jest bezzwrotna. Ponadto bank może zaoferować niższe oprocentowanie kredytu, z uwagi na niższe ryzyko utraty środków związane ze śmiercią klienta. Sprawdź jakie warunki uzyskasz w 2 wariantach oferty i zweryfikuj okres ochrony ubezpieczenia z uwagi na możliwość odzyskania niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej po wcześniejszej spłacie lub konsolidacji kredytu.