Jaki będzie wymagany wkład własny na zakup nieruchomości z udziałem kredytu hipotecznego od 2016r. i w kolejnych latach?

 

Codziennie spotykam się z informacjami o konieczności zapewnienia dodatkowego wkładu własnego w kredycie hipotecznym o wysokości 15% od 2016r. Często klienci decydują się na przyspieszony zakup nieruchomości w obawie o konieczność zapewnienia dodatkowych środków na zakup.

Jest to informacja na tyle prawdziwa  co niekompletna.

Od 2016r. wymagane jest min. 10% wkładu własnego pod warunkiem, że kredytobiorca który wnosi 10% wkładu ,ubezpieczy dodatkowe 5% wartości kredytu ubezpieczeniem Niskiego Wkładu Własnego.

Ten problem poruszaliśmy 1-9-2015r. :Wkład własny a kredyt hipoteczny. Ile pieniędzy potrzeba na zakup mieszkania?

W 2017r. wymagane będzie ubezpieczenie dodatkowych 5% łącznie 10% kwoty kredytu w przypadku kiedy kredyt będzie stanowił 90% wartości kredytu.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to ubezpieczenie kwoty kredytu, która przewyższa 80 % wartości nieruchomości.

Na dzień dzisiejszy większość banków już stosuje ubezpieczenie tzw. Niskiego Wkładu Własnego(NWW).

Część banków w chwili obecnej posiada ofertę kredytowania nieruchomości, przy minimalnym wkładzie własnym na poziomie 20%, jednak wynika to w wewnętrznych wytycznych banku, a nie jest to podyktowane ogólnopolskimi wytycznymi.

Regulacja opisująca poziom wkładu własnego to tzw. rekomendacja S  wprowadzona przez KNF ( Komisję Nadzoru Finansowego), przewiduje ona zmiany wkładu własnego nieruchomości, na przestrzeni lat w następującym zakresie:

 – rok 2015 – wartość LTV nie powinna przekraczać  90% nieruchomości mieszkalnej . Czyli potrzebujemy min. 10 % wkładu własnego

rok 2016 – wartość LTV  nie powinna przekraczać 85% nieruchomości mieszkalnej , a w praktyce 90% w przypadku, gdy część przekraczająca 85% LTV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym, lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.  Czyli potrzebujemy min. 10 % wkładu własnego

rok 2017– wartość LTV nie powinna przekraczać  80% nieruchomosci mieszkalnej, a w praktyce 90% gdy część  przekraczająca  80% LTV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP. Czyli potrzebujemy min. 10 % wkładu własnego

W mojej ocenie warunki udzielania kredytów na 90% wartości nieruchomości nie ulegną zmianie. Jedyna zmiana może dotyczyć formy ubezpieczenia NWW

Growing percentage

Co to ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

W przypadku zaprzestania spłaty kredytu ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę kwoty  ubezpieczonej wartości kredytu na rzecz banku.

Dlaczego banki wymagają ubezpieczenia tzw. niskiego wkładu własnego?

Bank udziela kredytobiorcom kredytów z środków zdeponowanych przez innych klientów.

W przypadku zaprzestania spłaty kredytu niezabezpieczonego np. tzw. pożyczki , bank musi ” wyłożyć” środki własne na pokrycie kwoty kredytu czyli zawiązać rezerwy na niespłacany kredyt.

W przypadku kredytów hipotecznych bank zawiązuje rezerwy pomniejszone o 80%  wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie. Jest to tzw. „wartość godziwa”. Natomiast jeśli kredyt objęty jest ubezpieczeniem brakującego wkładu, wysokość rezerw umniejszana jest o wartość objętą ubezpieczeniem.

 

Sporo kontrowersji budzi fakt, że klient opłaca składkę ubezpieczenia, z którego nie otrzyma świadczenia. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem uprawnionym jest bank, klient nie odnosi korzyści poza możliwością uzyskania kredytu.